Auke ZIJLSTRA : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt