Sampo TERHO : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Perussuomalaiset (Soome)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
  • 12-02-2015 / 26-04-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon