Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • Liige
 • Ühendkuningriik Conservative Party
 • Sünnikuupäev: 29. juuni 1954, London

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

41

Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (arutelu)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(17)

Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (arutelu)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladesh ja varajased abielud

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed (arutelu)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed (arutelu) (2)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks (lühiettekanne)

06-06-2016 P8_CRE-REV(2016)06-06(18)

Majanduskasv ja noorte tööhõive (arutelu)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(3)

Raportid – raportöörina

2

Raportid – variraportöörina

14

RAPORT töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

RAPORT sotsiaalse dumpingu kohta Euroopa Liidus

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

RAPORT ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku kohta aastateks 2014−2020

EMPL
26-10-2015 A8-0312/2015

RAPORT puu- ja köögiviljasektori kohta pärast 2007. aasta reformi

AGRI
19-05-2015 A8-0170/2015

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi kohta: hetkeolukord ja väljavaated

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Variraportöörina esitatud arvamus

6

ARVAMUS töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kohta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses Kreeka erimeetmetega

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

ARVAMUS soovituste kohta seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta prioriteetide rakendamise kohta

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Resolutsiooni ettepanek(ud)

7

Resolutsiooni ühisettepanek komisjoni 2018. aasta tööprogrammi kohta

04-07-2017 RC-B8-0434/2017

Resolutsiooni ettepanek komisjoni 2018. aasta tööprogrammi kohta

30-06-2017 B8-0450/2017

Resolutsiooni ettepanek viipekeelte ja elukutseliste viipekeele tõlkide kohta

16-11-2016 B8-1230/2016

Resolutsiooni ettepanek komisjoni mõjuhindamissuuniste läbivaatamise ja VKE-testi rolli kohta

25-11-2014 B8-0312/2014

Resolutsiooni ettepanek noorte tööhõive kohta

15-07-2014 B8-0052/2014

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

1

Kirjalik deklaratsioon: puudega inimeste jaoks ligipääsetavate tualettruumide arvu suurendamise toetamise kohta ELis

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 124 - 28-07-2016

Parlamendiliikmete küsimused

6

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Komisjon

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Komisjon

  Combatting vine wood diseases

20-05-2015 P-008109/2015 Komisjon

Komisjoni vastused kirjalikult vastatavatele küsimustele

05-05-2015 O-000046/2015 Komisjon

ELi põllumajanduse innovatsiooni süsteemid

30-04-2015 O-000045/2015 Komisjon

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

1

 

Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels