Kārlis ŠADURSKIS : Algus 

Liige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) LV  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss) LV  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (B8-0212/2019) LV  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt