Nils TORVALDS : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon 

Asendusliige 

Eelarvekomisjon 
Majandus- ja rahanduskomisjon 
Kalanduskomisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Viimased tegevused 

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the motion for a non-legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part EN  
- PECH_AD(2018)629477 -  
-
PECH 
Raportöörina esitatud arvamus 

Kontakt