Nils TORVALDS : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon 

Asendusliige 

Eelarvekomisjon 
Majandus- ja rahanduskomisjon 
Kalanduskomisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt