Anneleen VAN BOSSUYT : Algus 

Esimees 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 

Liige 

CPCO  
Komisjonide esimeeste konverents 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Viimased tegevused 

Ravimite täiendava kaitse tunnistus (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) NL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt