Marlene MIZZI : Algus 

Aseesimees 

Petitsioonikomisjon 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Riigiabi reeglid: uued riigiabi liigid (A8-0315/2018 - Sander Loones) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Marlene MIZZI  
Marlene MIZZI 

Saidil EP NEWSHUB

 • What is that one thing you have worked on in your term that you feel has benefited Maltese people the most? An interview for This Time I Am Voting - a collaboration between KSU/ESO/JEF. KSU - Kunsill Studenti Universitarji ESO - European Studies... https://t.co/8m6EuxIa2I 

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 
 • The promise has been kept and became a reality for all European citizens. From May 2019 we will have cheaper rates for phone calls from one member state to another. I'm proud to have been part of the negotiating team that delivers better benefits for... https://t.co/CPA0fYsyBg 

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 
 • I posted a new video to Facebook https://t.co/EpJXfb85z2 

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 

Kontakt