Christos STYLIANIDES : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Democratic Rally (Küpros)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Eelarvekomisjon
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon