Neoklis SYLIKIOTIS : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 11-01-2017 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Aseesimees
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Küpros)

Esimees 

 • 30-01-2017 / 09-03-2017 : Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-07-2014 / 29-01-2017 : Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 30-01-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad  
- A8-0401/2018 -  
-
ITRE 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta  
- EMPL_AD(2018)623789 -  
-
EMPL 
ARVAMUS investeerimise kohta töökohtadesse ja majanduskasvu: majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus  
- ITRE_AD(2015)546676 -  
-
ITRE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki  
- EMPL_AD(2018)620979 -  
-
EMPL 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised 
Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Energialiidu juhtimine (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) EL  
 

Οι στόχοι που τίθενται στην έκθεση και οι προτάσεις που προωθούνται δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη που υπάρχει για δραστικά μέτρα ώστε να προστατευτεί πραγματικά το περιβάλλον και να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά οι κλιματικές αλλαγές.
Παρόλο που το τελικό κείμενο είναι ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με την αρχική πρόταση που κατέθεσε η Κομισιόν, στα κύρια θέματα που τίθενται υπάρχει, ωστόσο, σημαντική υποχώρηση από το φιλόδοξο κείμενο που είχε αρχικά υιοθετήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Για παράδειγμα, τίθεται στόχος για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 32% μέχρι το 2030, ενώ η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ζητούσε 35%. Επίσης, απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια και να στηριχτούν έμπρακτα οι ευάλωτες ομάδες.
Ο πλανήτης μας, μέσω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μας στέλνει σήμα κινδύνου και γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποφασιστικά, θέτοντας τις ανάγκες των ανθρώπων πάνω από τα συμφέροντα των πολυεθνικών που καταχρώνται καθημερινά τους φυσικούς πόρους καταστρέφοντας το περιβάλλον. Δεν αρκεί να θέτουμε δεσμευτικούς στόχους εάν δεν τεθούν και φιλόδοξοι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους, ώστε να στηρίξουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αγώνα μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό τηρήσαμε αποχή.

Olukord Ungaris (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EL  
 

Η κυβέρνηση Όρμπαν, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αποτελεί τρανή απόδειξη για το τι σημαίνει στην πράξη νεοφιλελευθερισμός, αντεργατική πολιτική και κοινωνική αναλγησία απέναντι στους ευάλωτους, ακόμα και στους αστέγους. Η οικονομική της πολιτική εξυπηρετεί πλήρως την ελίτ και στρέφεται εις βάρος του ουγγρικού λαού. Απαγόρευση των απεργιών· διαφθορά· αυταρχισμός και υπερσυγκέντρωση εξουσιών· ρατσισμός και ξενοφοβία· όλα αυτά, μαζί με τον αντικομμουνισμό της ουγγρικής Κυβέρνησης, συνθέτουν την πραγματικότητα που εξοντώνει τον ουγγρικό λαό. Η πολιτική Όρμπαν όχι μόνο δεν συνιστά «αντισυστημική εναλλακτική» στα αδιέξοδα που συσσωρεύει η κυρίαρχη πολιτική στην ΕΕ, αλλά αποτελεί μια από τις πιο αντιλαϊκές, αντιδραστικές και οπισθοδρομικές εκδοχές αυτού του συστήματος και αυτών των πολιτικών. Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίσαμε την πρόταση για την ενεργοποίηση του Άρθρου 7, στέλνοντας σαφές και ηχηρό μήνυμα στην ουγγρική κυβέρνηση αλλά και στους υπόλοιπους ακροδεξιούς ομοϊδεάτες της σε όλη την Ευρώπη πως οι πολιτικές τους δεν θα γίνουν ανεχτές. Κρίσιμο ζήτημα παραμένει το γεγονός πως οι ευαισθησίες της ΕΕ σε τέτοια θέματα είναι επιλεκτικές. Ωστόσο η Αριστερά, μακριά από λογικές δύο μέτρων και δύο σταθμών, θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στην ιδεολογία, τα συμφέροντα και τις πολιτικές που πρεσβεύει ο «κάθε Όρμπαν» στην Ευρώπη, με όποιο περιτύλιγμα κι αν αυτές προωθούνται.

Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (B8-0184/2018) EL  
 

Υπερψήφισα, όχι επειδή το ψήφισμα είναι ολοκληρωμένο αλλά επειδή πρέπει να σταλεί ισχυρό μήνυμα ενάντια στις φωνές της ακροδεξιάς, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, προεξάρχοντος του Προέδρου των ΗΠΑ ο οποίος απέσυρε τη χώρα του από τις διαπραγματεύσεις για τα Σύμφωνα για τη Μετανάστευση αλλά και των ομοϊδεατών του σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ο ρατσισμός δεν μπορεί ποτέ να είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι το βασικό μήνυμα που στέλνει αυτό το ψήφισμα για την ανάγκη μιας μεταναστευτικής πολιτικής που να έχει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, για να μπορεί η ΕΕ να συμβάλει σε μια πραγματικά ανθρωποκεντρική παγκόσμια πολιτική μετανάστευσης, θα πρέπει πρώτα η ίδια να εγκαταλείψει την σημερινή αντιμεταναστευτική πολιτική της, τη στρατηγική της «Ευρώπης-Φρούριο», την καταστολή των προσφυγικών ροών με στρατιωτικές επιχειρήσεις και θαλάσσιες περιπολίες, τις συμφωνίες με αυταρχικά γειτονικά κράτη για να καθίστανται οι συνοριοφύλακες της Ευρώπης κέρβεροι. Δυστυχώς αυτά δεν αναφέρονται στο ψήφισμα. Τασσόμαστε ενάντια στους πολέμους, τις επεμβάσεις και τις νεοαποικιοκρατικές οικονομικές πολιτικές των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ που δυστυχώς στηρίζει η ΕΕ. Είναι αυτές οι πολιτικές που δημιουργούν τους πρόσφυγες και εξαθλιωμένους φτωχούς που αναγκάζονται να ξεριζωθούν για να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Leonard Peltieri kohta  
- P8_DCL(2016)0113 - Kehtivuse kaotanud  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 29 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: nn kalasõja ja kalurite turvalisuse kohta  
- P8_DCL(2016)0092 - Kehtivuse kaotanud  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Neoklis SYLIKIOTIS , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 38 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: piimaturu reguleerimise kohta  
- P8_DCL(2016)0066 - Kehtivuse kaotanud  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 77 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon