Andrus ANSIP : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Eesti Reformierakond (Eesti)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 21-10-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
  • 22-10-2014 / 31-10-2014 : Eelarvekomisjon

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Regionaalarengukomisjon
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Kontakt