Andrus ANSIP : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Olukord Venezuelas (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt