Andrus ANSIP : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

Kontakt