Andrus ANSIP : Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Olukord Venezuelas (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)  
 

On kahetsusväärne, et maailma üks rikkamate loodusvaradega riik on juhitud sügavasse kriisi. Toetan Juan Guaidód tema püüdlustes riik kriisist välja juhtida ja seetõttu hääletasin resolutsiooni poolt.

Parlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arv (B9-0005/2019)  
 

Parlamentidevaheline koostöö Euroopas – ja ka maailmas laiemalt – on väga oluline, eelkõige kogemuste ja paremate tavade vahetamise, aga ka võrgustike loomise osas. Tänased probleemid on eelkõige globaalsed ja nõuavad ühiseid pingutusi, mistõttu saab seesugune koostöö olema aina olulisem. Seetõttu toetasin esitatud ettepanekut.

Kontakt