Joëlle BERGERON : Algus 

Liige 

Õiguskomisjon 
Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks 
Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks 
Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta  
- JURI_AD(2018)629601 -  
-
JURI 
Raportöörina esitatud arvamus 

Kontakt