Marie-Christine BOUTONNET : Algus 

Liige 

Õiguskomisjon 
Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt