Giovanni TOTI : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 09-07-2015 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 09-07-2015 : Forza Italia (Itaalia)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 09-07-2015 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 14-07-2014 / 09-07-2015 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 09-07-2015 : Õiguskomisjon
  • 14-07-2014 / 09-07-2015 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: glaukoomi ennetamise ja ravi kohta  
- P8_DCL(2015)0007 - Kehtivuse kaotanud  
Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA  
Algatatud : 09-02-2015
Tähtaeg : 09-05-2015
Allakirjutanute arv : 59 - 11-05-2015
Kirjalik deklaratsioon: pea- ja kaelapiirkonna vähi ennetamise ja ravi kohta  
- P8_DCL(2015)0006 - Kehtivuse kaotanud  
Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA  
Algatatud : 09-02-2015
Tähtaeg : 09-05-2015
Allakirjutanute arv : 57 - 11-05-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon