Tiziana BEGHIN : Algus 

Liige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 

Asendusliige 

Eelarvekomisjon 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 

Viimased tegevused 

Kontakt