Flavio TOSI : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Lega Nord (Itaalia)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon