David BORRELLI : Algus 

Liige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 
Raportöörina esitatud arvamus 

Kontakt