Fabio Massimo CASTALDO : Algus 

Asepresident 

PE  
Euroopa Parlament 

Vastutusalad asepresidendina: 

  • Inimõigused ja demokraatia, v.a Sahharovi auhinna võrgustik (koos asepresident Teličkaga)
  • Kinnisvara, transpordi ja keskkonnasõbraliku parlamendi töörühma liige
  • IKT innovatsioonistrateegia töörühma liige
  • Esindab presidenti mitmepoolsete organisatsioonide (v.a julgeolek) küsimustes, k.a UN+ ja WTO
  • Esindab presidenti suhtluses Euroopa ettevõtjate ühendustega
  • Esindab presidenti Ladina-Ameerika küsimustes (koos asepresident Gebhardtiga)

Liige 

BURO  
Euroopa Parlamendi juhatus 
Väliskomisjon 
Põhiseaduskomisjon 
Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks 
Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks 
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kamerun IT  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-109-0000)  
Täiskogu aruteludes osalemine 
Brunei IT  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-128-0000)  
Täiskogu aruteludes osalemine 

Kontakt