Fabio Massimo CASTALDO : Algus 

Asepresident 

PE  
Euroopa Parlament 

Vastutusalad asepresidendina: 

  • Inimõigused ja demokraatia, v.a Sahharovi auhinna võrgustik (koos asepresident Hautalaga)
  • Kinnisvara, transpordi ja keskkonnasõbraliku parlamendi töörühma liige
  • IKT innovatsioonistrateegia töörühma liige
  • Esindab presidenti mitmepoolsete organisatsioonide (v.a julgeolek) küsimustes, k.a UN+ ja WTO
  • Esindab presidenti suhtluses Euroopa ettevõtjate ühendustega
  • Esindab presidenti Ladina-Ameerika küsimustes (koos asepresident Charanzovága)

Liige 

BURO  
Euroopa Parlamendi juhatus 
Väliskomisjon 
Põhiseaduskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks, sh ELi–Maroko, ELi–Tuneesia ja ELi–Alžeeria parlamentaarsetes ühiskomisjonides 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt