Fabio Massimo CASTALDO : Algus 

Asepresident 

PE  
Euroopa Parlament 

Vastutusalad asepresidendina: 

  • Inimõigused ja demokraatia, v.a Sahharovi auhinna võrgustik (koos asepresident Teličkaga)
  • Kinnisvara, transpordi ja keskkonnasõbraliku parlamendi töörühma liige
  • IKT innovatsioonistrateegia töörühma liige
  • Esindab presidenti mitmepoolsete organisatsioonide (v.a julgeolek) küsimustes, k.a UN+ ja WTO
  • Esindab presidenti suhtluses Euroopa ettevõtjate ühendustega
  • Esindab presidenti Ladina-Ameerika küsimustes (koos asepresident Gebhardtiga)

Liige 

BURO  
Euroopa Parlamendi juhatus 
Väliskomisjon 
Põhiseaduskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 

Viimased tegevused 

Kontakt