Laura FERRARA : Algus 

Aseesimees 

Õiguskomisjon 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Inimõiguste allkomisjon 

Viimased tegevused 

Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt