Laura FERRARA : Algus 

Aseesimees 

Õiguskomisjon 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Inimõiguste allkomisjon 

Viimased tegevused 

Kontakt