Gianluca BUONANNO : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-06-2015 / 05-06-2016 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 05-06-2016 : Lega Nord (Itaalia)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 05-06-2016 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-07-2014 / 05-06-2016 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 25-06-2015 / 05-06-2016 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 12-11-2015 / 05-06-2016 : Arengukomisjon
 • 12-11-2015 / 05-06-2016 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: funktsionaalse kirjaoskamatuse kohta  
- P8_DCL(2016)0041 - Kehtivuse kaotanud  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Edouard FERRAND , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Sophie MONTEL  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 32 - 27-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: kemikaalide ülitundlikkuse kohta  
- P8_DCL(2016)0018 - Kehtivuse kaotanud  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Zigmantas BALČYTIS , Edouard FERRAND , Dominique BILDE  
Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 24 - 08-06-2016
Kirjalik deklaratsioon: progeeria kohta  
- P8_DCL(2016)0016 - Kehtivuse kaotanud  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Algatatud : 24-02-2016
Tähtaeg : 24-05-2016
Allakirjutanute arv : 54 - 25-05-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon