Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Ühendkuningriik
  • Sünnikuupäev: 18. juuli 1971, Burnley

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

18

Vihkamist õhutavad avaldused, populism ja valeuudised sotsiaalmeedias – ELi meetmed (arutelu)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

ELi käsitlev õpe koolides (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(8.9)

Raportid – variraportöörina

11

RAPORT ELi käsitleva õppe kohta koolides

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

RAPORT noorte ettevõtluse edendamise kohta hariduse ja koolituse kaudu

CULT
22-07-2015 A8-0239/2015

RAPORT ELi poliitika linnamõõtme kohta

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

RAPORT Bologna protsessi rakendamise järelmeetmete kohta

CULT
31-03-2015 A8-0121/2015

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS internetiühenduse kohta kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Variraportöörina esitatud arvamus

21

ARVAMUS kalalaevastike haldamise kohta äärepoolseimates piirkondades

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2015) kohta

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

ARVAMUS Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2015. aasta aruande kohta

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

ARVAMUS Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika kohta

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

ARVAMUS töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimise kohta: aruande hindamine ühissätete määruse artikli 16 lõike 3 alusel

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamise kohta

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus sagedusala 470–790 MHz kasutamise kohta liidus

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

13

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid

23-11-2016 B8-1291/2016

Resolutsiooni ettepanek Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta

19-10-2016 B8-1134/2016

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Venezuelas

01-06-2016 B8-0724/2016

Resolutsiooni ettepanek usuvähemuste süstemaatilise massilise tapmise kohta ISISe poolt

27-01-2016 B8-0154/2016

Resolutsiooni ettepanek kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da'eshi poolt

27-04-2015 B8-0389/2015

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Venezuelas

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Venezuelas

06-03-2015 B8-0238/2015

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

3

Kirjalik deklaratsioon: ELi idapiirkondade strateegilise transporditee Via Carpathia ehituse kohta

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 61 - 08-06-2016

Kirjalik deklaratsioon: ELi Karpaatia piirkonna kohta

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Algatatud : 14-12-2015
Tähtaeg : 14-03-2016
Allakirjutanute arv : 47 - 15-03-2016

Kirjalik deklaratsioon: demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi tegevuse tõhustamise kohta Venezuelas

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Algatatud : 26-10-2015
Tähtaeg : 26-01-2016
Allakirjutanute arv : 64 - 27-01-2016

Kirjalikult vastatavad küsimused

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Nõukogu

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Komisjon

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Komisjon

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Komisjon

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Komisjon

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

3

Suurenenud terrorismioht

14-12-2015 O-000160/2015 Nõukogu

VKEde juurdepääs rahastamisele

13-10-2015 O-000122/2015 Komisjon

Puuetega laste inimõiguste rikkumised

08-12-2014 O-000093/2014 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

1

 

Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.