Amjad BASHIR : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
Variraportöörina esitatud arvamus 
Amjad BASHIR  
Amjad BASHIR 

Saidil EP NEWSHUB

Kontakt