Amjad BASHIR
 • Amjad
  BASHIR
 • Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
 • Liige
 • Ühendkuningriik Conservative Party
 • Sünnikuupäev: 17. september 1952, Jhelum (PK)

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

46

Rohingja põgenike olukord ning rohingja laste kannatused

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hollandi peaministri Mark Ruttega (arutelu)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(6)

Rohingjade olukord (arutelu)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(11)

Istungi jätkamine

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(4)

Myanmar ja eelkõige rohingjade olukord

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(7.1)

Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias (lühiettekanne)

12-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-12(19)

Rohingya vähemuse olukord Myanmaris

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(4.2)

Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus (arutelu)

12-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-12(11)

Raportid – raportöörina

1

RAPORT kodakondsusetuse kohta Lõuna- ja Kagu-Aasias

AFET
04-05-2017 A8-0182/2017

Raportid – variraportöörina

10

RAPORT korruptsiooni ja inimõiguste kohta kolmandates riikides

AFET
29-06-2017 A8-0246/2017

RAPORT pagulas- ja rändevoogude ohjamise ning ELi välistegevuse osa kohta selles

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

RAPORT ELi suhete kohta Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

EMPL
20-07-2016 A8-0247/2016

RAPORT inimkaubanduse vastase võitluse kohta ELi välissuhetes

AFET
13-06-2016 A8-0205/2016

Variraportöörina esitatud arvamus

25

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik

ITRE
25-04-2018 ITRE_AD(2018)615451

ARVAMUS õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed

ITRE
30-05-2017 ITRE_AD(2017)597738

ARVAMUS Euroopa Liidu ametite 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta

EMPL
02-02-2017 EMPL_AD(2017)592095

ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

EMPL
01-02-2017 EMPL_AD(2017)592089

ARVAMUS Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592094

ARVAMUS Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592092

ARVAMUS Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592091

ARVAMUS Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592088

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

11

Resolutsiooni ühisettepanek rohingja pagulaste ja eelkõige laste raske olukorra kohta

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

  Motion for a resolution The situation of the Rohingya refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0293/2018

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek rohingjade olukorra kohta

13-12-2017 RC-B8-0668/2017

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

11-09-2017 B8-0529/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Laos: notably the cases of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad

11-09-2017 B8-0519/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek rohingja vähemuse olukorra kohta Myanmaris

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1345/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek rohingja pagulaste raske olukorra ja Tai massihaudade kohta

20-05-2015 RC-B8-0469/2015

Resolutsiooni ühisettepanek Pakistani kohta, eelkõige olukorra kohta pärast Peshawari koolirünnakut

14-01-2015 RC-B8-0050/2015

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the situation following the Peshawar school attack

12-01-2015 B8-0057/2015

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalikult vastatavad küsimused

6

  VP/HR - Situation in Kashmir

20-07-2016 P-005986/2016 Komisjon

  Commission plans regarding digital terrestrial radio

14-07-2016 E-005808/2016 Komisjon

  Electronic cigarettes

13-06-2016 E-004790/2016 Komisjon

  EU response to Chinese steel dumping

26-04-2016 P-003324/2016 Komisjon

  EU-Taiwan Trade Relations

13-10-2015 E-013764/2015 Komisjon

  Implementation of the VAT MOSS rules

23-09-2015 E-013003/2015 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

2

Suurenenud terrorismioht

14-12-2015 O-000160/2015 Nõukogu

Puuetega laste inimõiguste rikkumised

08-12-2014 O-000093/2014 Komisjon

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M119
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M119
  1047 Brussels