Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
 • Liige
 • Rootsi Miljöpartiet de gröna
 • Sünnikuupäev: 26. oktoober 1973, Solna

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

37

E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis (arutelu)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.4)

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (arutelu)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (arutelu) (2)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (hääletus)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(5.3)

ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava (arutelu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Endiste ja praeguste volinike huvide konfliktide vältimine - Bahama dokumendileke (arutelu)

04-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-04(12)

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (arutelu)

06-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-06(5)

Raportid – raportöörina

2

Raportid – variraportöörina

12

RAPORT soovitustega komisjonile liiklusõnnetuste aegumistähtaegade kohta

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

RAPORT subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitleva 2014. aasta aruande kohta

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

RAPORT e-demokraatia võimaluste ja probleemide kohta Euroopa Liidus

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

RAPORT soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõigusnormide kohta

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

RAPORT Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

RAPORT Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamise kohta

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

RAPORT subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2012.–2013. aasta aruannete kohta

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Variraportöörina esitatud arvamus

8

  OPINION on legitimate measures to protect whistle-blowers who act in the public interest and by disclosing confidential information relating to companies and public authorities

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

ARVAMUS ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

ARVAMUS Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

ARVAMUS subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitleva 2014. aasta aruande kohta

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

ARVAMUS subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2012.–2013. aasta aruannete kohta

AFCO
07-05-2015 AFCO_AD(2015)549117

Resolutsiooni ettepanek(ud)

1

Parlamendiliikmete küsimused

26

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komisjon

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Nõukogu

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komisjon

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komisjon

  Military presence of Morocco in Western Sahara

03-02-2017 E-000815/2017 Komisjon

  International status of Western Sahara under international and EU law

03-02-2017 E-000814/2017 Komisjon

  Legality of EU fishing in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement

03-02-2017 E-000813/2017 Komisjon

  Increased EU fishing in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Agreement

03-02-2017 E-000812/2017 Komisjon

  EU funding to Moroccan projects in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Agreement

03-02-2017 E-000811/2017 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

2

 

Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Euroopa sotsiaalõiguste sammas (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels