Teresa RODRIGUEZ-RUBIO : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : PODEMOS (Hispaania)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 14-07-2014 / 04-03-2015 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
  • 14-07-2014 / 04-03-2015 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 14-07-2014 / 04-03-2015 : Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon