Pablo ECHENIQUE : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 14-03-2015 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 14-03-2015 : PODEMOS (Hispaania)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 10-03-2015 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 14-07-2014 / 14-03-2015 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
  • 11-03-2015 / 14-03-2015 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 09-03-2015 : Eelarvekomisjon
  • 14-07-2014 / 14-03-2015 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 10-03-2015 / 14-03-2015 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Komisjonile esitatud soovituste kohta seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega  
- ITRE_AD(2015)546749 -  
-
ITRE 
ARVAMUS ELi uue metsastrateegia kohta metsade ja metsandussektori jaoks  
- ITRE_AD(2015)544346 -  
-
ITRE 
ARVAMUS nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti  
- ITRE_AD(2014)537273 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon