Sofia SAKORAFA
 • Sofia
  SAKORAFA
 • Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
 • Juhatuse liige
 • Kreeka Independent
 • Sünnikuupäev: 29. aprill 1957, Trikala, Thessalia

Esimees

 • DCAM Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

Liige

 • CPDE Delegatsioonide juhtide konverents
 • AFET Väliskomisjon
 • PETI Petitsioonikomisjon

Asendusliige

 • ITRE Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • SEDE Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • D-MK Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • D-CL Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • DPAL Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
 • DLAT Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

ITRE
11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212

Kreeka kolmanda majandusliku kohandamisprogrammi lõpuleviimine (arutelu)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels