Bronis ROPĖ : Algus 

Liige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Regionaalarengukomisjon 

Viimased tegevused 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument EN  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 
Variraportöörina esitatud arvamus 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt