Hans-Gert PÖTTERING : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 19-10-2010 : Põhiseaduskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 20-10-2010 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 19-01-2012 / 08-02-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 09-02-2012 / 22-01-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 23-01-2014 / 30-06-2014 : Arengukomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon