Javier COUSO PERMUY : Algus 

Aseesimees 

Väliskomisjon 
Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks 

Liige 

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Keskkonnahoidllike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) ES  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt