Emilian PAVEL : Algus 

Liige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Viimased tegevused 

ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) RO  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
„Euroopa horisondi“ loomine – selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Euroopa Kaitsefondi loomine (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) RO  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt