Hilde VAUTMANS : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt