Hilde VAUTMANS : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt