Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Viimased tegevused 

Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) ES  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt