Mihai ŢURCANU : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 02-03-2015 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 02-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumeenia)

Liikmed 

 • 15-04-2015 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-04-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige 

 • 14-04-2015 / 05-10-2015 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-04-2015 / 18-01-2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 14-04-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 06-10-2015 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 
ARVAMUS kahetise kvaliteediga toodete kohta ühtsel turul  
- ENVI_AD(2018)619208 -  
-
ENVI 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Veterinaarravimid (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) RO  
 

Antibioticele trebuie să producă efecte pentru a salva viața pacienților care au infecții bacteriene grave, nu pentru a crește productivitatea fermelor agricole!
Noi, la nivel european, trebuie să legiferăm corect utilizarea medicamentelor de uz veterinar și să restrângem utilizarea medicamentelor în efectivele de animale, astfel încât acestea să poată continua să aibă efectul scontat în cazul tratării oamenilor!
Combaterea rezistenței la antibiotice este un subiect care ridică probleme serioase la nivelul întregii Europe. Susțin acest raport și încurajez Comisia să facă acest proiect mai ambițios în ceea ce privește dispozițiile legate de combaterea rezistenței la antibiotice, să adauge în special definiții clare ale diferitelor forme de tratament - tratament curativ, tratament de control și tratament preventiv - și să interzică utilizarea profilactică a medicamentelor antibacteriene.
Vânzarea pe internet a antibioticelor și vânzarea de medicamente de uz veterinar pentru care este necesară prescripție trebuie neapărat interzisă! Acest lucru este un adevărat risc pentru sănătatea publică.

Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) RO  
 

Datele arată că economia europeană este în creștere după criza economică din 2007. Este îmbucurător faptul că PIB-ul UE este mai mare decât în 2007, iar rata șomajului în zona euro a fost de 8,6% la începutul anului, adică cea mai scăzută rată înregistrată de la sfârșitul anului 2008.
Cu toate acestea, chiar dacă aceste cifre ne arată un aspect pozitiv privind economia europeană, trebuie să ținem cont și de șomajul în rândul tinerilor, de segmentarea și de inegalitățile de pe piața muncii.
Am susținut acest raport deoarece subliniază faptul că Europa trebuie să mai creeze piețe ale forței de muncă favorabile incluziunii, locuri de muncă de calitate pentru toți, îmbunătățirea calității vieții în echilibru cu viața profesională, crearea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, perfecționare și recalificare profesională.

Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) RO  
 

Susțin această propunere ambițioasă a Comisiei privind materialele plastice de unică folosință. Acest raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului produselor din plastic asupra mediului face parte din pachetul ce privește economia circulară. O prioritate pe agenda UE și o necesitate pentru viitorul resurselor planetei.
Susțin acest dosar și sper să producă efecte. Am votat în favoarea acestui raport pentru o Europă mai curată, mai sigură. Sper ca Comisia să aloce stimulentele economice pentru reducerea deșeurilor marine, conștienți fiind de efectele negative generate de produsele din plastic de unică folosință. În era plasticului, așa cum denumește și raportoarea acestui dosar epoca noastră, trebuie să conștientizăm faptul că sunt necesare și chiar urgente măsuri care să reducă deșeurile. Cifrele care prezintă situația poluării sunt îngrijorătoare. În fiecare an, în UE sunt generate aproximativ 26 de milioane de tone de deșeuri din plastic. Mai puțin de 30 % dintre acesta sunt reciclate, restul sfârșesc în natură, râuri și mări.
În plus, deputații europeni dezbat, în prezent, o propunere de interzicere a anumitor materiale plastice de unică folosință, cum ar fi tacâmurile și farfuriile, precum și de a obliga companiile de ambalare a mărfurilor să contribuie la costurile de eliminare a deșeurilor din plastic.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: puu- ja juurviljade tarbimise edendamise kohta  
- P8_DCL(2016)0034 - Kehtivuse kaotanud  
Daniel BUDA , Viorica DĂNCILĂ , Cristian-Silviu BUŞOI , Norbert ERDŐS , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , Mihai ŢURCANU , Franc BOGOVIČ , Vladimir URUTCHEV , Marc TARABELLA , Hannu TAKKULA , Norica NICOLAI  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 142 - 12-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa meega hommikusöögi ja ülemaailmse mesilaste päeva kohta  
- P8_DCL(2016)0033 - Kehtivuse kaotanud  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 224 - 12-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon