Edward CZESAK : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 

Viimased tegevused 

Kontakt