Edward CZESAK : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Terrorismi käsitlev erikomisjon 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 

Viimased tegevused 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027 EN  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Variraportöörina esitatud arvamus 
Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid  
- IMCO_AD(2018)625314 -  
-
IMCO 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt