Stefano MAULLU : Algus 

Aseesimees 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 

Liige 

Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist ning Eurodac-süsteemi käsitleva ELi ja Taani vahelise lepingu protokoll (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine (A8-0401/2018 - Dan Nica) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt