Sławomir KŁOSOWSKI : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Liige 

Regionaalarengukomisjon 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt