João PIMENTA LOPES : Algus 

Aseesimees 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Liige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt