Emma BONINO : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Lista Emma Bonino (Itaalia)

Aseesimees 

 • 20-09-2004 / 27-04-2006 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Inimõiguste allkomisjon
 • 21-07-2004 / 27-04-2006 : Välisasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 27-04-2006 : Eelarvekomisjon
 • 13-09-2004 / 27-04-2006 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-09-2004 / 27-04-2006 : Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 16-09-2004 / 27-04-2006 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Türgiga liitumiskõneluste alustamise otsustamine Euroopa Ülemkogul 2004. aasta detsembris  
- P6_DCL(2004)0040 - Kehtivuse kaotanud  
Emma BONINO , Daniel COHN-BENDIT , Bronisław GEREMEK , João de Deus PINHEIRO , Michel ROCARD  
Algatatud : 13-10-2004
Tähtaeg : 13-01-2005
Allakirjutanute arv : 162 - 13-01-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.