Lieve WIERINCK : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Euroopa Kaitsefond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt