Jakop DALUNDE : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Euroopa kodanikualgatus (A8-0226/2018 - György Schöpflin) SV  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt