Constanze KREHL : Algus 

Liige 

Regionaalarengukomisjon 
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Kontakt