Constanze KREHL : Algus 

Liige 

Regionaalarengukomisjon 
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Reform Support Programme EN  
- REGI_AD(2019)643095 -  
-
REGI 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt