John PROCTER : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt