Jordi SOLÉ : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Eelarvekomisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt