Arndt KOHN : Algus 

Liige 

Eelarvekontrollikomisjon 
Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Regionaalarengukomisjon 
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon 

Viimased tegevused 

Tööplaan DE  
- P8_CRE-PROV(2019)04-15(1-042-0000)  
Täiskogu aruteludes osalemine 

Kontakt