André ELISSEN : Algus 

Liige 

Eelarvekomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis 
Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt