Rupert MATTHEWS : Algus 

Liige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt