Christelle LECHEVALIER : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt