Marie-Pierre VIEU : Algus 

Liige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Eelarvekomisjon 
Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt